Lärare: Pastor Gunnar Bergling

Litteratur: "Guds vilja för dig och församlingen" och "Nåden räcker" av Gunnar Bergling.

Dessa böcker finns i vår bokhandel på nätet att inhandla för en billig summa. Gå in på Boklövets hemsida som är Arkens bokförlag för att köpa dessa böcker. Böckerna är en del av kursblocket och förväntas göras för att få godkänd kurs.


Lärare: Pastor Linda Bergling

Litteratur: "Från vision till verklighet" av Linda Bergling och "Upptäck hemligheten till ett fungerande böneliv" av Suzette Hattingh.

Dessa böcker finns i vår bokhandel på nätet att inhandla för en billig summa. Gå in på Boklövets hemsida som är Arkens bokförlag för att köpa dessa böcker. Böckerna är en del av kursblocket och förväntas göras för att få godkänd kurs.


Lärare: Pastor Gunnar Bergling

Litteratur: "Ledarskapet, förkunnelsen och kvinnorna" av Gunnar Bergling och "Varför inte kvinnor?" av Loren Cunnibgham och David Joel Hamilton.

Dessa böcker finns i vår bokhandel på nätet att inhandla för en billig summa. Gå in på Boklövets hemsida som är Arkens bokförlag för att köpa dessa böcker. Böckerna är en del av kursblocket och förväntas göras för att få godkänd kurs.


Lärare: Pastor Linda Bergling

Litteratur:

Dessa böcker finns i vår bokhandel på nätet att inhandla för en billig summa. Gå in på Boklövets hemsida som är Arkens bokförlag för att köpa dessa böcker. Böckerna är en del av kursblock 1 och förväntas göra för att få godkänd kurs.


Lärare: Pastor Linda Bergling

Litteratur: "hans namn är Underbar i råd" och "Låt inte det förflutna stjäla din framtid" av Linda Bergling.

Dessa böcker finns i vår bokhandel på nätet att inhandla för en billig summa. Gå in på Boklövets hemsida som är Arkens bokförlag för att köpa dessa böcker. Böckerna är en del av kursblocket och förväntas göras för att få godkänd kurs.


Lärare: Pastor Linda Bergling

Litteratur: "Kärleksrelationen med Jesus" av L. Berhling, "Inre bönen-CD", "Genom Jesu sår" av L. Bergling, "Jesus är din läkare" av L. Bergling, "Nåd och förlåtelse" av J. och C. Arnott, "När Anden verkar" av J. Arnott, "Guds stora plan" av L. Osborne och "Vinn människor för Jesus" av V. Esterman.

Dessa böcker finns i vår bokhandel på nätet att inhandla för en billig summa. Gå in på Boklövets hemsida som är Arkens bokförlag för att köpa dessa böcker. Böckerna är en del av kursblocket och förväntas göras för att få godkänd kurs.


Lärare: Pastor Gunnar Bergling

Litteratur:

Dessa böcker finns i vår bokhandel på nätet att inhandla för en billig summa. Gå in på Boklövets hemsida som är Arkens bokförlag för att köpa dessa böcker. Böckerna är en del av kursblock 1 och förväntas göra för att få godkänd kurs.


Lärare: Anita Rikardsson Broomé

Litteratur:

Viktig information: Kursdag nr 2 finns endast tillgänglig på plats i församlingen Arkens lokaler. Kontakta oss vid frågor.

Dessa böcker finns i vår bokhandel på nätet att inhandla för en billig summa. Gå in på Boklövets hemsida som är Arkens bokförlag för att köpa dessa böcker. Böckerna är en del av kursblock 1 och förväntas göra för att få godkänd kurs.


Lärare: Helena Spring

Litteratur:

Dessa böcker finns i vår bokhandel på nätet att inhandla för en billig summa. Gå in på Boklövets hemsida som är Arkens bokförlag för att köpa dessa böcker. Böckerna är en del av kursblock 1 och förväntas göra för att få godkänd kurs.


Lärare: Anita Rikardsson Broomé

Litteratur:

Dessa böcker finns i vår bokhandel på nätet att inhandla för en billig summa. Gå in på Boklövets hemsida som är Arkens bokförlag för att köpa dessa böcker. Böckerna är en del av kursblock 1 och förväntas göra för att få godkänd kurs.